Czym są nutraceutyki?

Czym są nutraceutyki?

Według definicji to każda substancja, która może być uważana za żywność lub część żywności i dostarcza korzyści zdrowotne, włączając zapobieganie i/lub leczenie chorób. Jest to bardzo obszerny temat, pod który wpisują się wszelkiego rodzaju izolowane składniki z żywności, suplementy diety, produkty ziołowe, a przede wszystkim substancje pozyskiwane z ziół.

Co zaliczamy do nutraceutyków?

Co zaliczamy do nutraceutyków?

Nutraceutykami są przede wszystkim substancje biologicznie czynne o udowodnionym działaniu prozdrowotnym. Należą do nich m.in.: błonnik pokarmowy, oligosacharydy, bakterie kwasu mlekowego, wielonienasycone kwasy tłuszczowe, białka, peptydy, aminokwasy, ketokwasy, flawonidy, karotenoidy, roślinne sterole i stanole.

Jak rozwija się rynek nutraceutyków?

Jak rozwija się rynek nutraceutyków?

Mimo swoich azjatyckich początków, nutraceutyki bardzo dobrze odnalazły się w Europie, a jeszcze lepiej w Stanach Zjednoczonych. To właśnie w Ameryce sprzedaż nutraceutyków szacowana jest na 30 mld $ rocznie. Spowodowane jest to faktem, że blisko połowa populacji Amerykanów regularnie przyjmuje suplementy diety.