23 cze 2015

Glukozamina i chondroityna - nowe dowody o ochronie stawów

Glukozamina i chondroityna - nowe dowody o ochronie stawów

Badania glukozaminy i chondroityny wykazały, że ich kombinacja działa zapobiegająco postępowi choroby strukturalnej przy osteoporozie stawów kolanowych.

Autorzy nowych badań stwierdzili, że stosując kombinację suplementów we wczesnym stadium choroby może dać większe szanse na oczekiwany efekt. Może to wyjaśniać, dlaczego w czasie badań ludzie w bardziej zaawansowanym stadium choroby nie odczuwali korzyści zdrowotnych.Historia glukozaminy do tej pory

Wielu Australijczyków już zdecydowało, że warto brać glukozaminę, więcej niż jedna na pięć osób po 45 roku życia przyznało się do zażywania jej. Jednakże, utworzyć wniosek o jej skuteczności w chorobie zwyrodnieniowej stawów w oparciu o dowody naukowe nie było łatwe, ze względu na rozbieżne wyniki prób.

Kilka ostatnich badań było niejednoznacznych lub negatywnych, nadzieje zostały jednak ożywione dzięki nowym dowodom. Należą do nich wnioski z długo wyczekiwanej, Australijskiej, podwójnie ślepej próby(próba LEGS).

Ostatnie pozytywne wyniki mogą być spowodowane, tym że badacze są coraz bliżej zidentyfikowania kto może mieć największe korzyści z tych składników w osteoporozie, oraz jakie suplementy należy brać by uzyskać najlepszy efekt.

Niektórzy sądzą, że może to dać efekt

Przegląd Cochrane opublikował w 2005 roku odnotowanie pewnych korzyści z kombinacji glukozaminy i chondroityny w bólu i funkcjonowaniu, ale zaobserwowane wyniki można było odnotować tylko przy jednym typie glukozaminy (krystaliczny siarczan glukozaminy, DONA). Przegląd Cochrane uznał, że glukozamina jest tak samo bezpieczna jak placebo.

Metaanaliza opublikowana w 2010 roku pokazuje, że siarczan glukozaminy (tylko DONA) lub siarczan chondroityny w mono terapii może opóźnić progresję radiologiczną choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego. W wielu z pozytywnych próbach z użyciem glikozaminy DONA była ona w formie proszku.
Inni mówią, że nie ma wpływu na ból i progresję choroby.

Autorzy innej metaanalizy badań dotyczących glukozaminy, chondroityny i ich połączenia, doszli do wniosków, że suplementacja nie zmniejsza bólu i nie wpływa na progresję choroby, jak pokazano na zwężeniu szpar stawowych. Stwierdzili nawet, że „mało prawdopodobne aby przyszłe badania wykazały istotne kliniczne korzyści” glukozaminy i chondroityny.

Odważyli się powiedzieć także, że organy do spraw zdrowia i ubezpieczyciele nie powinni pokrywać kosztów glukozaminy i chondroityny, ze względu na ich brak efektów, a nowi pacjenci nie powinni mieć ich przepisywanych.

Oczekiwania na wyniki Australijskiego badania LEGS

Pomimo negatywnych konkluzji, autorzy metaanalizy przyznają, że brak zaobserwowanych efektów może wynikać z faktu iż choroba była w zbyt zaawansowanym, lub za mało zaawansowanym stadium.
Powiedzieli, że jeśli inne próby mają rozwiązać ten problem i pokonać czynniki, które podważały ważność wcześniejszych badań, będą musiały spełniać rygorystyczne kryteria. Należą do nich: niezależność od przemysłu, włączenie do badania tylko pacjentów z umiarkowaną postacią choroby, użycie metod zapewniających niemożliwość wpłynięcia na osoby badana, oraz wystarczająco dużo uczestników.

Pisząc w 2010r, autor stwierdził, że trwające w Australii Long Term Evaluation of Glucosamine Sulfate Study (LEGS) prawdopodobnie spełniają większość z tych kryteriów.

Pozytywne wyniki z próby LEGS

Wyniki eksperymentu LEGS zostały opublikowane w 2014 roku, wykazały one że kombinacja siarczanów glukozaminy i chondroityny znacząco zmniejszyła ilość zwężeń szpar stawowych w porównaniu do placebo, przez okres dwóch lat badania.

Uczestnicy byli w wieku między 45 a 75 rokiem życia, a około połowa miała tylko łagodne radiologiczne zapalenie stawu kolanowego. 605 uczestników zostało losowo przydzielone do jednej z czterech terapii „raz dziennie&rdquo:
-siarczan glukozaminy, 1500mg,
-siarczan chondroityny, 800mg,
-oba suplementy, -placebo.

Rentgeny kolan robione były 3 razy w roku przez dwa lata. Pod koniec badania prześwietlenia od 303 pacjentów spełniały kryteria włączenia do badania. Wyniki zostały dopasowane do potencjalnych czynników zakłócających, jak BMI i szerokość spoiny w odniesieniu do przestrzeni.

Nie stwierdzono istotnych różnic w wysokości zwężenia szpar stawowych u osób przyjmujących samą glukozaminę lub chondroitynę w porównaniu do grupy placebo.

Jednak u grupy przyjmującej glukozaminę i chondroitynę stwierdzono o połowę większą ilość zwężeń szpar stawowych niż u grupy placebo (0,10 mm a u grupy kontrolnej 0,046 mm).

Naukowcy stwierdzili, że je jeśli to tępo zwężania się szpar stawowych utrzymałoby się przez 10-15 lat to „byłoby to bardzo znaczące”, a ponadto trzeba zauważyć, że znaczenie kliniczne tej obserwacji jest wyróżnione ze względu na zwiększenie prawdopodobieństwa operacji wymiany stawu kolanowego przy większej ilości zwężeń szpar stawu.

Ból kolan, oceniany za pomocą punktacji bólu zapisywanej w dzienniczkach uczestników, zmniejszył się we wszystkich grupach w ciągu dwóch lat, ale nie był znacząco różny w porównaniu do placebo w żadnej z grup.

Dlaczego GAIT się nie zgadza

Te pozytywne wyniki w porównaniu z Glucosamine/chondroitin Arthritis Intervention Trial (GAIT), innym badaniu wpływu glukozaminy i chondroityny o dużym stopniu losowości, które mierzyło szerokość szczelin przez dwa lata. Uczestnicy brali chlorowodorek glukozaminy, siarczan chondroityny, połączenie obu, celekoksyb lub placebo. Żadna z grup nie wykazała znaczącej poprawy w odniesieniu do grupy placebo.

Autorzy badania LEGS zasugerowali kilka powodów różnicy w wynikach badań: -w GAIT były także osoby o zaawansowanym stopniu choroby,
-w LEGS stosowano bardziej rygorystyczne kryteria prześwietleń, by ograniczyć błąd pomiaru,
-dawki dzienne używane w LEGS mogły zwiększyć przyczepność i poprawić farmakokinetykę glukozaminy i chondroityny,</> -w GAIT stosowano również formę chlorowodorku glukozaminy, który dawał wiele negatywnych skutków w innych badaniach, nie tak jak forma siarczanu.

Badania MRI wspierają tezę o zwiększonym wpływie na początkowym stadium choroby

Dane MRI z badań kohortowych US National Institutes of Health Osteoarthritis Initiative również wsparły twierdzenie o efekcie zmian w chorobie dzięki kombinacji glukozaminy i chondroityny. Szerokość przestrzeni stawowych na rentgenach nie różniła się znacząco u żadnej z grup. Autorzy stwierdzili, że MRI może być lepszym narzędziem do oceny wpływu efektu zmian chorobowych osteoporozy we wczesnym stadium.

Zbadano wpływ powszechnie stosowanych leków na zmiany strukturalne kolan u 600 osób. Wyniki analizowano osobno dla osób, które brały również środki przeciwbólowe/NLPZ (którzy mieli inne ciężkie choroby) i które nie przyjmowały takich leków. Po upływie 2 lat u osób zażywających glukozaminę i chondroitynę, znaczne zmniejszenie strat objętości chrząstki zaobserwowano w:
-centralnym plateau piszczeli z przyśrodkowego przydziału (7.5% kontra 8.6%, p=0.007) w grupie biorącej środki przeciwbólowe/NLPZ,
-centralnym plateau piszczeli obu komór (5.6% vs 6.8%, p=0.05) w grupie zażywającej środki przeciwbólowe/NPLZ.

Nie zaobserwowano znaczących zmian u innych grup w okresie 2 lat. Subanalizy wykazały, że osoby zaczynające z najbardziej poważnymi uszkodzeniami nie otrzymały żadnej ochrony po przyjmowaniu glukozaminy/chondroityny. Autorzy sugerują, że glukozamina/chondroityna nie są w stanie chronić chrząstek, które są już poważnie uszkodzone.

Specjalista Q&A: glukozamina i chondroityna na chorobę zwyrodnieniową stawów

Profesor Ric Day, reumatolog, dyrektor Kliniki Farmakologii Klinicznej i Toksykologii Szpitala św. Wincentego w Sydney, oraz współautor LEGS

CO POWIESZ SWOIM PACJENTOM O GLUKOZAMINIE I CHONDROITYNIE?

Moje podejście to powiedzieć, że nie jest do końca pewne, jak dobry jest efekt , i wspomnieć o pozytywnych i negatywnych badaniach. Stwierdzam, że to połączenie może chronić chrząstkę, więc nie jest to nierozsądne używanie go. Jednak u pacjentów z większą ilością ciężkich chorób mogło zostać już niewiele chrząstki więc ochrona przed zwężaniem się szpar stawowych może im nie być potrzebna.
Mówię także o kosztach.

GDZIE WIDZISZ ZASTOSOWANIE DLA GLUKOZAMINY I CHONDROITYNY?

Spędzam większość czasu mówiąc o strategiach nie lekowych jako najbardziej efektywny sposób zarządzania chorobą zwyrodnieniową stawów. Można by ogromnie zmniejszyć liczbę ofiar tej choroby poprzez spadek masy ciała, zwiększanie siły mięśni, ćwiczenia i dbałość o dostosowanie właściwego obuwia, ortopedycznego jeśli to konieczne. Unikanie urazów kolan w trakcie uprawiania sporu poprzez ćwiczenia i techniki zapobiegawcze także może pomóc.

Co do objawów pragnę zaznaczyć, że ciągłe przyjmowanie paracetamolu oraz NLPZ powinno być ograniczone ze względu na ryzyko wystąpienia skutków ubocznych, jeśli mają być one użyte to w niskiej dawce i krótkoterminowo - to jest korzystne.

Wtedy mówię o uzupełniających lekach, w tym o glukozaminie z chondroityną. Wspominam również, że olej z ryb może pomóc w osteoporozie i reumatoidalnym zapaleniu stawów.

JAK TO DZIAŁA- CZY NIE ROZDZIELĄ SIĘ PRZED WCHŁONIĘCIEM?

Mechanizm działania glukozaminy i chondroityny jest trochę tajemniczy. Muszą w jakiś sposób dostać się do chrząstki, co samo w sobie jest dużym osiągnięciem. Zaskakujące jest to, że wywierają wpływ, ale faktem jest że to robią. Tylko forma siarczanu glukozaminy wydaje się działać, i znowu nie wiemy dlaczego.

UWAŻASZ, ŻE Z JAKIEGO POWODU WYNIKI WCZEŚNIEJSZYCH BADAŃ BYŁY TAK RÓŻNE?

Wyraźnie potrzeba dużego badania, aby móc wyzbyć się niepożądanych anomalii. Trzeba także stworzyć solidną konstrukcję badania, oraz przeprowadzić co najmniej kilka lat obserwacji. Bardzo rygorystyczny protokół prześwietleń także jest ważny, gdyż inaczej podatne są na błędy.

CZY JESTEŚ PODEKSCYTOWANY DANYMI MRI Z US?

Każda forma ochrony chrząstki kostnej w którą możemy wierzyć poprzez dobrze stworzone badanie jest ekscytująca, w tej dziedzinie nie mieliśmy żadnych leków spowalniających postęp choroby.
Jest to niezwykle trudny obszar rozwoju leku, ponieważ choroba trwa przez bardzo długo, i poważne skutki uboczne są nie do przyjęcia. Więc jeśli naprawdę możemy pokazać, że dzieje się coś o charakterze strukturalnym, to jest to całkiem dobry początek.

ŻRÓDŁO: http://www.nps.org.au/health-professionals/health-news-evidence/2014/glucosamine-osteoarthritis

Autor Milena Przybilska

Komentarze (0)