29 cze 2015

Czym są nutraceutyki?

Czym są nutraceutyki?

Czym są nutraceutyki?

Według definicji to każda substancja, która może być uważana za żywność lub część żywności i dostarcza korzyści zdrowotne, włączając zapobieganie i/lub leczenie chorób. Jest to bardzo obszerny temat, pod który wpisują się wszelkiego rodzaju izolowane składniki z żywności, suplementy diety, produkty ziołowe, a przede wszystkim substancje pozyskiwane z ziół. Ze względu na formę, w jakiej mogą występować (m.in.: tabletki, kapsułki, proszki, syropy lub jako dodatki do środków spożywczych), są usytuowane pomiędzy żywnością a lekami, ale w żadnym wypadku nie należy traktować ich wyłącznie jako lekarstwa.

Skąd pomysł na nutraceutyki?

W związku z intensywnym wzrostem badań, dotyczących wykazania prozdrowotnych funkcji składników żywności oraz nagłym wzrostem ilości chorób (a w konsekwencji zgonów, spowodowanych niewłaściwym stylem życia i odżywianiem), pojawiła się idea zakładająca wprowadzenie „optymalnego żywienia”. Założenie było proste – dzięki zastosowaniu składników wyizolowanych z żywności, będziemy w stanie tak polepszyć funkcje fizjologiczne naszego organizmu, że w łatwy sposób nasze samopoczucie i stan zdrowia zdecydowanie się poprawią, za to ryzyko pojawienia się chorób zostanie zmniejszone.

Tuż przed pojawieniem się nazwy „nutraceutyki”, przyjęło się stosować termin „żywność funkcjonalna”. Prekursorami produkcji takiej żywności, która oprócz swojego podstawowego zadania – czyli zaspokajania głodu i dostarczania składników odżywczych – miała wpływać na podnoszenie kondycji zdrowotnej, byli na początku lat osiemdziesiątych XX wieku Japończycy. Koncepcja ta szybko rozpowszechniła się w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale to właśnie w Japonii Ministerstwo Edukacji rozpoczęło program badawczy, którego celem był rozwój produkcji żywności funkcjonalnej. W rezultacie należało rozróżnić żywność, którą widujemy codziennie na naszych stołach i jej wyizolowane składniki. W ten sposób, w 1989 roku, za sprawą przewodniczącego amerykańskiej organizacji „Fundacji dla Innowacji w Medycynie” - S. DeFelice’a – powstał termin nutraceutyki (połączenie słów: „nutrition” (żywienie) i „farmaceutical” (farmaceutyczny)).

Komentarze (0)